Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/228
Nhan đề: QUY TRÌNH NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CTY TRƯỜNG HẢI
Từ khoá: Thương mại quốc tế;Nhập khẩu;Vận tải đường biển
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/228
Bộ sưu tập:10. Thương mại quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QUY TRÌNH NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CTY TRƯỜNG HẢI.pdf898.85 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.