Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2291
Nhan đề: Lập kế hoạch khuyến mãi cho nhãn hiệu dầu ăn SIMPLY tại chi nhánh công ty TNHH MTV Thực Phẩm Và Đầu Tư FOCOCEV - Trung tâm kinh doanh tổng hợp
Từ khoá: Khuến mãi;Nhẫn hàng;Dầu ăn;Lập kế hoạch;Tổng quan
Năm xuất bản: 2016
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2291
Bộ sưu tập:03. Marketing thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-599-QTKD.MK.pdf921.37 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BC-599-QTKD.MK.TQ.pdf214.25 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.