Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2294
Nhan đề: Phát triển hệ thống kênh phân phối của công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông chi nhánh Đà Nẵng tại khu vực thị trường Quảng Ngãi
Từ khoá: Kênh phân phối;Rạng Đông;Quảng Ngãi
Năm xuất bản: 2016
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2294
Bộ sưu tập:03. Marketing thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-606-QTKD.MK.pdf674.62 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.