Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2295
Nhan đề: Kế toán bán hàng và thanh toán tiền hàng tại công ty TNHH tôn thép ASA
Từ khoá: Bán hàng;Thanh toán tiền hàng;ASA;Tổng quan;Đề cương chi tiết
Năm xuất bản: 2016
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2295
Bộ sưu tập:15. Kế toán khách sạn - nhà hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-643-KTKT.KS.DCCT.pdf334.26 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BC-643-KTKT.KS.pdf707.79 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BC-643-KTKT.KS.TQ.pdf257.52 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.