Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/237
Nhan đề: Ca trù, một trong các loại hình nghệ thuật đặc sắc của dân tộc
Tác giả: Nguyễn, Xuân Diện
Năm xuất bản: 2008
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/237
Bộ sưu tập:700 - Nghệ thuật & vui chơi giải trí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Ca trù, một trong các loại hình nghệ thuật đặc sắc của dân tộc.PDF149.9 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.