Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/238
Nhan đề: Các di tích thờ thánh không lộ ở Nam Định và Thái Bình
Tác giả: Lê, Thị Thu Hà
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/238
Bộ sưu tập:700 - Nghệ thuật & vui chơi giải trí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Các di tích thờ thánh không lộ ở Nam Định và Thái Bình.PDF170.37 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.