Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2401
Nhan đề: Hoàn thiện công tác quản trị chu trình phục vụ bàn tại bộ phận nhà hàng trực thuộc khách sạn White Snow
Từ khoá: Chu trình phục vụ;Công tác quản trị;Nhà hàng;Đề cương chi tiết
Năm xuất bản: 2016
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2401
Bộ sưu tập:07. Quản trị kinh doanh nhà hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-727-TMDL.QH.DCCT.pdf192.51 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BC-727-TMDL.QH.pdf885.01 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.