Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2406
Nhan đề: Công tác đào tạo và phát triển nhân sự trong nhà hàng trực thuộc khách sạn Gold Coast
Từ khoá: Nhân sự;Đào tạo nhân sự;Nhà hàng;Đề cương chi tiết
Năm xuất bản: 2016
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2406
Bộ sưu tập:07. Quản trị kinh doanh nhà hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-713-TMDL.QH.DCCT.pdf341.71 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BC-713-TMDL.QH.pdf588.92 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.