Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2432
Nhan đề: Bản tin khoa học. Trường Cao đẳng Thương mại (Lưu hành nội bộ) Số 35. Quý III/2016
Tác giả: Trường Cao đẳng Thương mại
Từ khoá: Bản tin khoa học;Trường Cao đẳng Thương mại;Số 35
Năm xuất bản: 2016
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2432
Bộ sưu tập:Bản Tin Khoa Học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Bia ngoai.jpg4.72 MBJPEGXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
Bia trong.jpg4.35 MBJPEGXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BTKH 35. Quy III.2016.pdf988.13 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.