Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2433
Nhan đề: Bản tin khoa học. Trường Cao đẳng Thương mại (Lưu hành nội bộ) Số 34. Quý II/2016
Tác giả: Trường Cao đẳng Thương mại
Từ khoá: Bản tin khoa học;Trường Cao đẳng Thương mại;Số 34
Năm xuất bản: 2016
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2433
Bộ sưu tập:Bản Tin Khoa Học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Bia ngoai.jpg1.41 MBJPEGXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BTKH 34. Quy II.2016.pdf2.43 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về