Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2434
Nhan đề: Bản tin khoa học. Trường Cao đẳng Thương mại (Lưu hành nội bộ) Số 33. Quý I/2016
Tác giả: Trường Cao đẳng Thương mại
Từ khoá: Bản tin khoa học;Trường Cao đẳng Thương mại;Số 33
Năm xuất bản: 2016
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2434
Bộ sưu tập:Bản Tin Khoa HọcKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.