Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2459
Nhan đề: Công tác quản trị cơ sở vật chất kĩ thuật tại bộ phận nhà hàng trực thuộc khách sạn Vian
Từ khoá: Cơ sở vật chất;Công tác quản trị;Đề cương chi tiết;Khách sạn Vian
Năm xuất bản: 2016
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2459
Bộ sưu tập:07. Quản trị kinh doanh nhà hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-758-TMDL.QH.pdf550.88 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.