Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2481
Nhan đề: Công tác khai thác nguồn khách tại nhà hàng của Vĩnh Hưng Riversede Resort
Từ khoá: Khai thác nguồn khách;Vĩnh Hưng;Đề cương chi tiết
Năm xuất bản: 2016
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2481
Bộ sưu tập:06. Quản trị kinh doanh khách sạn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-786-TMDL-KS.DCCT.pdf458.29 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BC-786-TMDL-KS.pdf885.03 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.