Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2482
Nhan đề: Công tác quản trị nhân sự tại khách sạn Minh Toàn Glaxy
Từ khoá: Nhân sự;Công tác quản trị;Đề cương chi tiết;Khách sạn Minh Toàn
Năm xuất bản: 2016
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2482
Bộ sưu tập:06. Quản trị kinh doanh khách sạn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-769-TMDL-KS.DCCT.pdf257.18 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BC-769-TMDL-KS.pdf838.3 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.