Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Công tác chăm sóc khách hàng tại khách sạn Đại Á 108

Tổng lượt truy cập theo tháng

August 2018 September 2018 October 2018 November 2018 December 2018 January 2019 February 2019
Công tác chăm sóc khách hàng tại khách sạn Đại Á 0 0 0 1 1 2 0

Tải tập tin

Lượt truy cập
BC-788-TMDL-KS.pdf 139

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 92
Hoa Kỳ 6
Trung Quốc 2
Pháp 1
Ý 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 84
Dinh Cong 3
Hai Phong 3
Menlo Park 3
Guangzhou 2
Da Nang 1
Milan 1
Mountain View 1
Scottsdale 1
Vinh 1