Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Công tác chăm sóc khách hàng tại khách sạn Đại Á 49

Tổng lượt truy cập theo tháng

August 2017 September 2017 October 2017 November 2017 December 2017 January 2018 February 2018
Công tác chăm sóc khách hàng tại khách sạn Đại Á 3 0 0 2 0 0 0

Tải tập tin

Lượt truy cập
BC-788-TMDL-KS.pdf 49

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 43
Trung Quốc 2
Hoa Kỳ 2
Pháp 1
Ý 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 37
Dinh Cong 3
Guangzhou 2
Da Nang 1
Hai Phong 1
Milan 1
Scottsdale 1
Vinh 1