Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Công tác chăm sóc khách hàng tại khách sạn Đại Á 95

Tổng lượt truy cập theo tháng

November 2017 December 2017 January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018
Công tác chăm sóc khách hàng tại khách sạn Đại Á 2 0 0 0 6 12 28

Tải tập tin

Lượt truy cập
BC-788-TMDL-KS.pdf 124

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 84
Hoa Kỳ 6
Trung Quốc 2
Pháp 1
Ý 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 76
Dinh Cong 3
Hai Phong 3
Menlo Park 3
Guangzhou 2
Da Nang 1
Milan 1
Mountain View 1
Scottsdale 1
Vinh 1