Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Công tác chăm sóc khách hàng tại khách sạn Đại Á 104

Tổng lượt truy cập theo tháng

April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018
Công tác chăm sóc khách hàng tại khách sạn Đại Á 12 37 0 0 0 0 0

Tải tập tin

Lượt truy cập
BC-788-TMDL-KS.pdf 139

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 92
Hoa Kỳ 6
Trung Quốc 2
Pháp 1
Ý 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 84
Dinh Cong 3
Hai Phong 3
Menlo Park 3
Guangzhou 2
Da Nang 1
Milan 1
Mountain View 1
Scottsdale 1
Vinh 1