Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2498
Nhan đề: Hoàn thiện chính sách thu hút khách du lịch công vụ tại khách sạn Biển Vàng
Từ khoá: Thu hút khách;Khách du lịch;Đề cương chi tiết;Khách sạn Biển Vàng
Năm xuất bản: 2016
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2498
Bộ sưu tập:06. Quản trị kinh doanh khách sạn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-780-TMDL-KS.DCCT.pdf280.01 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BC-780-TMDL-KS.pdf702.75 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.