Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2522
Nhan đề: Công tác thu hút khách nội địa tại khách sạn Eden Plaza
Từ khoá: Thu hút khách;Khách nội địa;Khách sạn Eden Plaza;Đề cương chi tiết
Năm xuất bản: 2016
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2522
Bộ sưu tập:06. Quản trị kinh doanh khách sạn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-823-TMDL-KS.DCCT.pdf264.46 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BC-823-TMDL-KS.pdf866.81 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.