Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Tài liệu số hóa 184

Tổng lượt truy cập theo tháng

March 2017 April 2017 May 2017 June 2017 July 2017 August 2017 September 2017
Tài liệu số hóa 0 0 69 39 27 30 19

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 161
Hoa Kỳ 14
EU 2
Ca-na-đa 1
Hy Lạp 1
Lát-vi-a 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 154
Ho Chi Minh City 6
Ann Arbor 5
Scottsdale 3
Dallas 2
Clarks Summit 1
Dinh Cong 1
Laprairie 1
Mountain View 1
Newark 1