Quản trị kinh doanh : [12] Trang chủ Bộ sưu tập

Tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo Ngày gửi Giảm dần): 1 đến 12 của 12
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2012Bộ sách xây dựng kế hoạch marketing hoàn hảo: Dành cho doanh nghiệp Việt Nam. Tập 3: Thực hiện và đánh giá kế hoạch Marketing.Nguyễn, Hoàng Phương
2012Bộ sách xây dựng kế hoạch marketing hoàn hảo: Dành cho doanh nghiệp Việt Nam. Tập 2: Lập kế hoạch Marketing.Nguyễn, Hoàng Phương
2012Bộ sách xây dựng kế hoạch marketing hoàn hảo: Dành cho doanh nghiệp Việt Nam. Tập 2: Lập kế hoạch Marketing. Phần 2Nguyễn, Hoàng Phương
2012Bộ sách xây dựng kế hoạch marketing hoàn hảo: Dành cho doanh nghiệp Việt Nam. Tập 2: Lập kế hoạch Marketing. Phần 1Nguyễn, Hoàng Phương
2012Bộ sách xây dựng kế hoạch marketing hoàn hảo: Dành cho doanh nghiệp Việt Nam. Tập 1: Nền tảng MarketingNguyễn, Hoàng Phương
2013Ứng dụng binh pháp tôn tử trong kinh doanh. Mục lụcQuý Long; Kim Thư
2011Quản trị nguồn nhân lựcBùi, Văn Danh; Nguyễn, Văn Dung
2013Ứng dụng binh pháp tôn tử trong kinh doanh. Phần 2- Chương 3Quý Long; Kim Thư
2013Ứng dụng binh pháp tôn tử trong kinh doanh. Phần 2- Chương 1,2Quý Long; Kim Thư
2013Ứng dụng binh pháp tôn tử trong kinh doanh. Phần 1- Chương 3Quý Long; Kim Thư
2013Ứng dụng binh pháp tôn tử trong kinh doanh. Phần 1- Chương 1,2Quý Long; Kim Thư
2013Ứng dụng binh pháp tôn tử trong kinh doanhQuý Long; Kim Thư
Tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo Ngày gửi Giảm dần): 1 đến 12 của 12