Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2551
Nhan đề: Công tác quản trị chất lượng dịch vụ tại nhà hàng trực thuộc Sandy Beach Resort Đà Nẵng
Từ khoá: Quản trị chất lượng;Chất lượng dịch vụ;Nhà hàng;Sandy Beach Resort Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2016
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2551
Bộ sưu tập:06. Quản trị kinh doanh khách sạn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-836-TMDL-KS.pdf567.59 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.