Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2553
Nhan đề: Công tác quản trị cơ sở vật chất kỹ thuật tại nhà hàng trực thuộc khách sạn Orange
Từ khoá: Quản trị chất lượng;Cơ sở vật chất;Nhà hàng;Khách sạn Orange;Đề cương chi tiết
Năm xuất bản: 2016
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2553
Bộ sưu tập:06. Quản trị kinh doanh khách sạn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-838-TMDL-KS.DCCT.pdf364.22 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BC-838-TMDL-KS.pdf614.01 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.