Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2575
Nhan đề: An ninh môi trường
Tác giả: Nguyễn, Đức Khiển
Nguyễn, Kim Hoàng
Từ khoá: An ninh môi trường;Môi trường
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Thông tin truyền thông
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề về an ninh môi trường, mất an ninh môi trường do thiên tai, những thách thức về môi trường trên thế giới, hậu quả của sự cố và ô nhiễm môi trường đến an ninh xã hội và sức khoẻ công cộng
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2575
Bộ sưu tập:Thương mại du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TMDL-012-An ninh moi truong.pdf13.37 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.