Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2590
Nhan đề: Quy trình nhận hàng nhập khẩu nguyên container bằng đường biển tại công ty TNHH Vietlink
Từ khoá: Nhận hàng nhập khẩu;Đường biển;Đề cương chi tiết
Năm xuất bản: 2016
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2590
Bộ sưu tập:10. Thương mại quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-874-TMDL-NT.DCCT.pdf184.96 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BC-874-TMDL-NT.pdf862.15 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.