Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2591
Nhan đề: Quy trình nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển theo phương thức FCL/FCL tại công ty cổ phần giao nhận và vận chuyển quốc tế Interlink Đà Nẵng
Từ khoá: Nhận hàng nhập khẩu;Đường biển;Giao nhận
Năm xuất bản: 2016
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2591
Bộ sưu tập:10. Thương mại quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-875-TMDL-NT.pdf548.95 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.