Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2599
Nhan đề: Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh lữ hành
Tác giả: Hà, Thùy Linh
Từ khoá: Giáo trình;Nghiệp vụ;Kinh doanh lữ hành
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Hà Nội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2599
Bộ sưu tập:Thương mại du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TMDL-013-GT Nghiep vu kinh doanh lu hanh.pdf6.06 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.