Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2604
Nhan đề: Ứng dụng binh pháp tôn tử trong kinh doanh. Phần 2- Chương 1,2
Tác giả: Quý Long
Kim Thư
Từ khoá: Ứng dụng;Binh pháp tôn tử
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Lao động
Tóm tắt: Trình bày một số khía cạnh về binh pháp Tôn Tử. Ứng dụng của bình pháp này trong cuộc sống và trong kinh doanh
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2604
Bộ sưu tập:Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD-011-Ung dung binhphap ton tu.P2-C1,2.pdf57.56 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.