Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/261
Nhan đề: TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU TẠI TỔNG CTY CP Y TẾ DANAMECO
Từ khoá: Thương mại quốc tế;Ngoại thương;Hợp đồng thương mại;Nhập khẩu
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/261
Bộ sưu tập:10. Thương mại quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU TẠI TỔNG CTY CP Y TẾ DANAMECO.pdf822.5 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.