Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2613
Nhan đề: Ứng dụng binh pháp tôn tử trong kinh doanh. Mục lục
Tác giả: Quý Long
Kim Thư
Từ khoá: Ứng dụng;Binh pháp tôn tử;Kinh doanh
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Lao động
Tóm tắt: Trình bày một số khía cạnh về binh pháp Tôn Tử. Ứng dụng của bình pháp này trong cuộc sống và trong kinh doanh
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2613
Bộ sưu tập:Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD-013-Muc lucUng dung binhphap ton tu.pdf3.72 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.