Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2629
Nhan đề: Du lịch sinh thái . Phần 2: Sinh thái môi trường học - Phục vụ du lịch sinh thái
Tác giả: Lê, Huy Bá
Thái, Vũ Bình
Võ, Đình Long
Từ khoá: Du lịch;Du lịch sinh thái;Môi trường
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: ĐHQG TP.HCM
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2629
Bộ sưu tập:Thương mại du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TMDL-002-Du lich sinh thai P2.pdf73.46 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.