Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2631
Nhan đề: Du lịch sinh thái . Phần 4: Phụ lục
Tác giả: Lê, Huy Bá
Thái, Vũ Bình
Võ, Đình Long
Từ khoá: Du lịch;Du lịch sinh thái;Phụ lục
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: ĐHQG TP.HCM
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2631
Bộ sưu tập:Thương mại du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TMDL-004-Du lich sinh thai P4.pdf63.29 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.