Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2635
Nhan đề: Sổ tay bảo hộ lao động
Tác giả: Trần, Ngọc Lân
Từ khoá: Sổ tay;Bảo hộ lao động
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Thông tin và truyền thông
Tóm tắt: Giới thiệu những quy định của Nhà nước về công tác bảo hộ lao động, hoạt động của tổ chức công đoàn và mạng lưới an toàn vệ sinh viên về công tác bảo hộ lao động cùng một số nội dung cần lưu ý trong hoạt động bảo hộ lao động tại cơ sở
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2635
Bộ sưu tập:Thương mại du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TMDL-015-So tay bao ho lao dong.pdf8.21 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.