Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Niên giám thống kê 2015. Phần 3: Tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước 23

Tổng lượt truy cập theo tháng

September 2017 October 2017 November 2017 December 2017 January 2018 February 2018 March 2018
Niên giám thống kê 2015. Phần 3: Tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước 2 1 6 0 0 0 0

Tải tập tin

Lượt truy cập
TCNH-015-Niengiamthongke2015. P3.pdf 3

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 11
Hoa Kỳ 6
Ý 3
Pháp 1
Vương quốc Anh 1
Hà Lan 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 10
Chicago 3
Milan 2
Mountain View 2
Ho Chi Minh City 1
Scottsdale 1
Verona 1