Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
0020032 - Bán hàng và quản trị bán hàng 71

Tổng lượt truy cập theo tháng

October 2018 November 2018 December 2018 January 2019 February 2019 March 2019 April 2019
0020032 - Bán hàng và quản trị bán hàng 1 8 13 3 0 3 4

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 42
Hoa Kỳ 9
Vương quốc Anh 2

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 35
Nha Trang 5
Ann Arbor 3
Chicago 3
Da Nang 1
Fremont 1
Ho Chi Minh City 1
Houston 1