Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2686
Nhan đề: Cách mạng tháng 8 và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Giá trị lịch sử đối với tiến trình cách mạng Việt Nam.
Tác giả: GS-TS. Tạ Ngọc, Tấn
Từ khoá: Lịch sử Đảng
Năm xuất bản: 2015-09
Nhà xuất bản: Viện lịch sử Đảng-Học viện Chính trị Quốc gia.
Tóm tắt: Thắng lợi CM tháng 8 năm 1945 đã mở ra kỷ nguyên mới cho tiến trình CM Việt Nam. Đây là bước nhảy vọt vĩ đại trong tiến trình lịch sử dân tộc VN, dưới sự lãnh đạo của Đảng CS và Bác Hồ kính yêu. Vì vậy người dân VN chúng ta không thể quên thời khắc lịch sử này; nên phải sống, lao động, học tập.. thế nào để không hổ thẹn với các bậc tiền bối, những thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh xương máu để dành Độc lập cho dân tôc hôm nay...
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2686
Bộ sưu tập:900 - Lịch sử & Địa lý

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Cach mang thang 8.pdf3.61 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.