Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2732
Nhan đề: Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (tái bản có sửa chữa, bổ sung): Phần 2
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Từ khoá: Giáo trình;Tư tưởng Hồ Chính Minh
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2732
Bộ sưu tập:Tư tưởng Hồ Chí Minh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-013-GT TT HCM.pdf13.21 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.