Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2741
Nhan đề: Quản trị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trong nền kinh tế thị trường: Phần 1
Tác giả: Hà, Văn Hội
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp;Kinh tế thị trường;Kinh doanh dịch vụ
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Bưu điện
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2741
Bộ sưu tập:093. Quản trị cung ứng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-045-Quan trị DN P1.pdf4.45 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.