Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2745
Nhan đề: Ebook Marketing dịch vụ: Phần 1
Tác giả: Lưu, Văn Nghiêm
Từ khoá: Marketing dịch vụ
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Kinh tế quốc dân
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2745
Bộ sưu tập:093. Quản trị cung ứng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-049-GTMa dichvu.pdf47.11 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.