Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2751
Nhan đề: Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành
Tác giả: Nguyễn, Văn Mạnh
Từ khoá: Quản trị kinh doanh;Lữ hành
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Kinh tế quốc dân
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2751
Bộ sưu tập:191. Quản trị kinh doanh lữ hành

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLSH-014-gt qt kinh doanh lu hanh.pdf18.22 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.