Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2754
Nhan đề: Quản trị doanh nghiệp Khách sạn - Du lịch
Tác giả: Nguyễn, Trọng Đặng
Nguyễn, Doãn Thị Liễu
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp;Khách sạn;Du lịch;Quản trị khách sạn
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Thống kê
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2754
Bộ sưu tập:186. Quản trị bộ phận tiền sảnh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTSH-017-Qtri DN KS.pdf12.91 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.