Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2756
Nhan đề: Giáo trình Marketing dịch vụ. Phần 2: Chương 8-10
Tác giả: Nguyễn, Thượng Thái
Từ khoá: Giáo trình;Marketing dịch vụ
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Bưu điện
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2756
Bộ sưu tập:093. Quản trị cung ứng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTSH-019-GT Ma dvu c8-10.pdf9.47 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.