Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2757
Nhan đề: Marketing trong kinh doanh dịch vụ. Phần 1(1-5)
Tác giả: Lưu, Văn Nghiêm
Từ khoá: Kinh doanh;Marketing dịch vụ
Năm xuất bản: 2001
Nhà xuất bản: Thống kê
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2757
Bộ sưu tập:093. Quản trị cung ứng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTSH-020-Ma trong kinh doanh dvu. P1.pdf5.84 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.