Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2761
Nhan đề: Một số vấn đề về nghiệp vụ lữ hành và du lịch. Phần 3: Chương 9-12
Tác giả: Trịnh, Xuân Dũng
Từ khoá: Lữ Hành;Du lịch
Năm xuất bản: 1999
Nhà xuất bản: Hà Nội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2761
Bộ sưu tập:191. Quản trị kinh doanh lữ hành

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTSH-024-Một so vde nvu LH và DL. P3.pdf6.28 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.