Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2776
Nhan đề: Giáo trình Lý luận và phương pháp thể dục thể thao: Phần 1 -
Tác giả: Nguyễn, Toán
Nguyễn, Sĩ Hà
Từ khoá: Giáo trình;Phương pháp;Thể dục thể thao
Năm xuất bản: 2004
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2776
Bộ sưu tập:200. Tâm lý học thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-029-PP the duc p2.pdf2.18 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.