Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2786
Nhan đề: Quản lý công nợ và kỹ năng thu hồi
Tác giả: Trần Khắc, Điền
Từ khoá: Quản lý công nợ
Năm xuất bản: 1995-10
Nhà xuất bản: Kinh tế Sài Gòn
Tóm tắt: Cách thức quản lý, theo dõi công nợ và các giải pháp tích cực nhằm thu hồi vốn cho vay mượn..
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2786
Bộ sưu tập:300 - Khoa học xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
quan ly cong no_ Ky nang thu hoi no.pdf1.52 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.