Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2788
Nhan đề: Các vấn đề cần bổ sung, sửa đổi trong chính sách tài chính kế toán liên quan đến tài sản cố định của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Tác giả: Nguyễn Đại, Hùng
Từ khoá: các vấn đề cần bổ sung
Năm xuất bản: 2015-10
Tóm tắt: Công tác Hạch toán kế toán là bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp, cho dù là nhà nước hay tư nhân. Bởi vậy trong các qui đinh về chế độ kế toán của Nhà nước phải có sự thống nhất quản lý về phương pháp hạch toán. Nội dung bài viết này tác giả nêu lên một kiến nghị đối với cq quản lý đó là phải xác định thống nhất giá trị tài sản cố định trong đơn vị sự nghiệp công lập nhằm tạo thuận lợi cho công tác kế toán của đơn vị đạt hiệu quả...
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2788
Bộ sưu tập:300 - Khoa học xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Cac van de bo sung sua doi.pdf2.69 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.