Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2798
Nhan đề: Tạp chí giáo dục. Số 409 (Kì I. 7/2017)
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Từ khoá: Tạp chí;Giáo dục
Năm xuất bản: 2017
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2798
Bộ sưu tập:300 - Khoa học xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TC-019-Giao duc 409.pdf7.51 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.