Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2807
Nhan đề: Áp dụng Marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại VN. Thực trạng và giải pháp.
Tác giả: Nguyễn Viết, Lâm
Từ khoá: Năng lực cạnh tranh, marketing đối ngoại
Năm xuất bản: 2017-05
Nhà xuất bản: Đại học Thương mại Hà Nội
Tóm tắt: Hoạt động trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng ngày càng khó khăn phức tạp. Vì vậy công tác Marketing cho hoạt động này là không thể thiếu và mang nhiều ý nghĩa liên quan tới sự thành công hay thất bại của kinh doanh Ngân hàng...Marketing hoạt động ngân hàng là một năng lực, công cụ cạnh tranh mới và không phải ngân hàng nào cũng làm tốt. Vậy phải làm thế nào thì gọi là tốt; bài viết này tác giả cho ta thấy rõ hơn điều đó..
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2807
Bộ sưu tập:500 - Khoa học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Ap dung Marketing nham nang cao nang luc canh tranh cua Ngan hang...pdf1.89 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.