Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/281
Nhan đề: Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam
Từ khoá: Tài chính doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/281
Bộ sưu tập:11. Tài chính doanh nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam.pdf1.14 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.