Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2822
Nhan đề: T.C Bảo hiểm xã hội số 326(7/2017)
Từ khoá: Tạp chí Bảo hiểm xã hội
Năm xuất bản: 2017-07
Nhà xuất bản: Bảo hiểm xã hội VN
Tóm tắt: Nêu những vấn đề về công tác bảo hiểm; đặc biệt những nội dung bài viết liên quan tới quyền lợi và nghĩa vụ người lao động ...
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2822
Bộ sưu tập:300 - Khoa học xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BHXH 7.2017.pdf3.42 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.