Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2830
Nhan đề: Incoterms 2010 quy tắc của ICC về sử dụng các điều kiện thương mại quốc tế và nội địa
Từ khoá: Ngoại thương;Thương mại quốc tế;Incoterms
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Thông tin truyền thông
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2830
Bộ sưu tập:0160032 - Chiến lược kinh doanh quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
INcoterms 2010 quy tac ICC.pdf3.32 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.